Începând cu 2011, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil legiuitorul dă posibilitatea categoriilor de persoane enumerate mai sus, să se pună la adăpost. Actul de separație de patrimonii este actul prin care orice persoană fizică poate să își împartă bunurile dobândite în două categorii: Casa, terenul, mașina, calculatorul, barca, bijuteriile sau banii

Citește mai mult