Contractul de comodat este actul prin care un bun ( apartament, mașină, utilaj, etc ) este dat spre folosință cu titlu de împrumut unei persoane fizice sau juridice. Contractul de comodat este cunoscut și sub numele de contract de împrumut de folosință.

In cadrul unui contract  de comodat există două părți: comodantul și comodatarul

Comodantul – cel care da lucrul spre folosință

  • Acte de proprietate (contr. vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin mostenire, se va prezenta si Certificatul de Mostenitor.
  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta lucrul

  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
  • Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

Contract de Comodat – auto (cu excepţia autoturismelor care nu sunt înmatriculate definitiv în Romania)

Acte necesare în cazul unui contract de comodat auto

  • Acte proprietate autoturism (talon – carte de identitate).
  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).

Comodatarul – cel care primeste in folosinta bunul

  • Actele de identitate ale partilor (buletin de identiatate, carte de identitate, pasaport).
  • Actele de functionare pentru persoanele juridice-societatii comerciale.

In cazul contractelor de închiriere a imobilelor este necesar certificatul de performanță energetică.

Dacă nu s-a precizat în contractul de comodat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu doar atunci când nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are caracter permanent.

Comodatarul va putea fi obligat să plătească daune-interese dacă nu-şi îndeplineşte obligaţiile.