Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” îți urează bun venit!

Termenii și Condițiile următoare (denumite în continuare ”Termeni”) stabilesc regulile, drepturile și obligațiile utilizării site-ului web https://gorunsiasociatii.com/, a serviciului de programare online și a serviciului, respectiv a prestațiilor oferite (toate fiind denumite în ansamblu ”Serviciul”) prin intermediul internetului sau a telefoanelor mobile, precum și prin orice alt mod adiacent sau subsidiar.

Vă rugăm citiți cu atenție acești termeni înainte de a utiliza site-ul https://gorunsiasociatii.com/ administrat de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” (denumită în continuare ”Noi”, ”Societatea”).

Accesul dumneavoastră și utilizarea Serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea Termenilor. Prin accesarea și/sau folosirea Serviciului, sunteți de acord cu acești Termeni. În cazul în care nu sunteți de acord în tot sau în parte cu prevederile termenilor, folosirea acestuia este interzisă, incluzând orice anexe sau facilități.

Utilizând Serviciul, consimțiți totodată politicilor noastre, care fac parte integrantă din Termeni:

 • Politica de confidențialitate 
 • Politica de cookies

Serviciul este oferit persoanelor care au vârsta legală de dispoziție și care pot dispune cu privire la drepturilor lor. Noi ne rezervăm dreptul de a modifica ori de câte ori este necesar prevederilor Termenilor (incluzând orice anexe sau politici), fără a notifica în mod expres aceasta. Vă solicităm să lecturați acești Termeni în mod constant și frecvent. Utilizarea Serviciului constituie acceptare tacită a oricăror modificări care pot surveni ulterior.

Cine suntem și ce servicii oferim?

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” funcționează în baza Legii nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) a notarilor publici și a activității notariale.

Serviciile oferite sunt cele prevăzute de Legea nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) a notarilor publici și a activității notariale.

Prin intermediul site-ului web https://gorunsiasociatii.com/ oferim posibilitatea clienților noștri de a se programa online, la data și ora aleasă, de a selecta serviciul oferit și de a achita contravaloarea acestuia. Utilizarea formularului de programare online reprezintă acceptul Termenilor.

Cum funcționează serviciul de programare online?

Utilizatorul selectează categoria documentului pe care îl dorește, apoi alge din listă documentul ce urmează a fi conceput. 

Următorul pas îl reprezintă alegerea datei și orei la care clientul se va prezenta la sediul Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” în vedere audienței și a ridicării documentului.

Apoi utilizatorul va completa datele cu caracter personal la tab-ul ”3.Date personale”, în vederea procesării rezervării și a realizării serviciului. Pentru utilizarea serviciului utilizatorul trebuie să fie de acord cu Termenii de utilizare, bifând în acest sens.

Ulterior acesta va fi direcționat spre pagina de plată online. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu colectează date speciale corespunzând acestei secțiuni. Datele vor fi colectate doar de către (NUME). Mai multe detalii privind politica de confidențialitate și termeni de utilizare a serviciului auxiliar oferit de (NUME) pot fi găsite aici.

După efectuarea plății utilizatorul va primi un e-mail de confirmare, iar procesul de programare online este finalizat, utilizatorul fiind încunoștințat în acest sens.

Modul de utilizare a serviciilor oferite.

Utilizatorul are dreptul de a folosi Serviciul pentru uz privat și personal. Este strict interzisă folosirea Serviciului în scop comercial.

Utilizatorul nu are dreptul să copieze, imprime, salveze sau să folosească în orice mod informațiile oferite de site-ul web sau de Serviciu. Această clauză nu limitează folosirea Serviciului în scopul oferit.

Niciunul din componentele Serviciului nu pot fi folosite în vreun mod care nu este permis în mod expres de Termeni.

Restricții de utilizare

Utilizarea Serviciului trebuie efectuată în mod legal. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele restricții. Orice utilizare neconformă conduce la ștergerea contului sau limitarea utilizării acestuia (în mod discreționar de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”) și, totodată, poate conduce la investirea instanțelor competente, penale sau civile.

Nu aveți dreptul, personal sau prin persoane interpuse, în niciun caz, să:

 1. copiați, modificați, adaptați, traduceți, decompilați sau dezasamblați orice parte a conținutului din Serviciu sau să faceți acest conținut public sau să îl distribuiți;
 2. postarea de conținut ilegal, obscen, defăimător cu privire la orice altă persoană sau entitate, orice conținut care constituie cyber-bullying, date personale ale oricăror persoane, în afară de dumneavoastră, spam, toate acestea fiind determinate de către Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”;
 3. abuzați, amenințați, hărțuiți sau să aduceți atingere drepturilor altora, inclusiv drepturi privind proprietatea intelectuală sau drepturi de autor;
 4. transmiteți sau să puneți la dispoziție prin intermediul Serviciului sau în timp ce sunteți conectați la acesta, orice virus, troian, vierme, Bug, soft de spionaj și/sau orice alt program sau cod sau parte din acestea care are ca scop deturnarea sau distrugerea totală sau parțială a oricăror softuri, elemente hard sau de telecomunicații sau orice alt element ce poate conduce la producerea de prejudicii către Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” sau terți;
 5. să interferați sau să împiedicați utilizarea și/sau funcționarea Serviciului și/sau a site-ului web, sau a serverelor sau a serviciilor de hostare a Serviciului şi/sau ale site-ului și/sau orice alte asemenea practici, precum și să nu respectați orice cerințe, proceduri, politic ori norme ale acestor servere, platforme sau elemente;
 6. să vindeți sau exploatați Serviciul și/sau site-ul web ori conținutul acestora în moduri comerciale sau care ar putea aduce profit;
 7. să duplice sau să copieze orice parte a Serviciului și/sau site-web; să creeze o bază de date prin descărcarea sau copierea și păstrarea a oricăror date din cuprinsul Serviciului și/sau site-ului web; să transmită orice date generate și prezentate de Serviciu și/sau site-web fără autorizarea expresă prealabilă din partea Societății Profesionale Notariale ”Gorun și Asociații”;
 8. să transfere sau să comunice date privind contul creat în cadrul Serviciului, chiar și temporar, către terțe persoane;
 9. să folosească Serviciul și/sau site-ul web pentru orice activități ilegale, imorale sau neautorizate;
 10. să aducă atingere Termenilor.

Încetarea utilizării Serviciului

Utilizatorul are dreptul să înceteze utilizarea Serviciului oricând, pentru orice motiv. Nu este obligat să notifice Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” în cazul încetării utilizării. Cu toate acestea, în cazul în care se dorește ca Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” să șteargă orice date și informații personale privind contul creat sau folosința Serviciului, utilizatorul trebuie să comunice în scris această solicitare. Doar în urma primirii unei astfel de solicitări, Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” va proceda la ștergerea contului într-o unitate de timp rezonabilă. O parte din informații pot fi păstrate pentru un timp limitat, în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiți Politica de Confidențialitate.

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” își rezervă dreptul de a bloca accesul oricărei persoane la Serviciul oferit, de a limita acest acces, oricând, ori de câte ori și fără a fi necesară vreo justificare sau vreun motiv. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” va efectua aceste demersuri ori de câte ori consideră necesar, necesitatea fiind lăsată la latitudinea și interpretarea exclusivă a Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”.

Tarife, plată și modul de comandă

Orice comandă efectuată prin sau în Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” va primi un e-mail de confirmare cu privire la serviciile sau bunurile achiziționate și o chitanță/desfășurător digitală. Toate comenzile vor include orice taxe și costuri aplicabile.

Prin efectuarea unei comenzi online vă exprimați acordul expres că serviciile/bunurile achiziționate vor fi livrate instantaneu și renunțați în mod expres la dreptul de revocare sau anulare a tranzacției, respectiv a plății.

Înainte de plată, pentru finalizarea tranzacției, sunt necesare introducerea unor date personale, astfel cum sunt ele descrise în Politica de Confidențialitate. Dacă nu doriți furnizarea unor astfel de date, tranzacția nu va fi posibilă și dumneavoastră cunoașteți și vă asumați acest aspect.

Aveți dreptul să vă anulați tranzacția/comanda doar în cazul în care nu a fost deja acceptată. Chiar și în acest caz, aveți obligația de a ne notifica imediat, în cel mai scurt timp, cu o solicitare scrisă în acest sens. Orice întârziere poate conduce la refuzul de returnare a sumei deja plătite și/sau a anulării comenzii.

Utilizatorul are dreptul la returnare doar dacă poate dovedi că tranzacția nu a fost onorată de către Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” sau de către parteneri. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” își rezervă dreptul de a nu da curs oricărei solicitări dacă nu îi sunt puse la dispoziție toate documentele solicitate.

Preturi și plăti

Preturile sunt afișate în mod vizibil în cadrul Serviciului, pe pagina de internet și în aplicația mobilă. Preturile sunt afișate în moneda națională și, după caz, includ sau nu includ orice taxe și comisioane aplicabile.

Desfășurătorul oricărei tranzacții, incluzând prețul și părțile componente ale acestuia, precum și orice alte taxe sau comisioane, este vizibil în pagina de check-out, înainte de a se confirma plata și cuantumul acesteia. În momentul confirmării plăţii, utilizatorul își exprimă în mod expres acordul cu privire la conținutul acestuia și statuează în mod expres și irevocabil că a înțeles cuprinsul desfășurătorului și că este de acord cu toate sumele menționate și cu suma totală descrisă în partea „Total”.

Preturile indicate în cuprinsul site-ului Societății și în cuprinsul Serviciul sunt cele din momentul tranzacției și acestea pot varia.

Proprietate intelectuală

Întreaga platformă, site-web, aplicație, Serviciu, date de bază și orice alte componente și drepturi, precum și secrete comerciale, mod de acțiune, plan de afaceri, sa. sunt proprietatea exclusivă a Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” sau a partenerilor acestuia.

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” , logo-ul Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”, și orice alte însemne caracteristice sunt proprietatea Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” și niciun utilizator nu are dreptul să folosească orice însemne sau semne distinctive sau logo, sa. fără să fie autorizați în mod expres și prealabil de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”. Autorizarea trebuie să fie făcută în formă oficială și scrisă, autentică.

Clauză privind limitarea răspunderii

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu garantează sub nici o formă, direct sau indirect, cu privire la serviciu, care include, ne-limitativ, operativitatea acestuia sau scopul de funcționare. În niciun caz nu poate fi Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” ținută răspunzătoare fată de orice client, utilizator sau terț, cu privire la orice prejudicii, directe, indirecte, incidentale, de întârziere sau de orice alt fel, fără a se limita la folosul nerealizat sau la câștigul pierdut, la profit sau orice alte asemenea. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”  nu va fi ținută răspunzătoare în nicio situație ce derivă sau are la bază forța majoră. Cuantumul despăgubirilor oferite de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”, în orice caz, indiferent de vină, va fi echivalentul cu cea mai mică valoare dintre: (1) costul serviciului oferit punctual la acel moment; (2) costul plătit de client sau utilizator pentru serviciul oferit.

Serviciul este oferit „as și” (nepersonalizat și așa cum este) și nu se garantează în niciun fel, expres sau implicit, funcționarea conformă, continuă sau normală a serviciului. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu își asumă, la niciun moment livrarea bunurilor sau a serviciilor și nici nu garantează că acestea vor fi livrate corespunzător. Nu ne asumăm accesul sau continuitatea serviciului și nici menținerea acestuia la anumite standarde de calitate. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu își asumă răspunderea cu privire la niciun aspect ce tine de serviciul oferit, incluzând vandabilitatea, titlul, compatibilitatea, securitatea sau acuratețea a oricăror date. În nicio circumstanță nici noi, nici oricine altă persoană care a luat parte la crearea, producerea, livrarea sau managementul serviciului nu poate fi tras la răspundere pentru orice prejudiciu creat utilizatorului sau terților, direct sau indirect, sau incidental, fără a se limita la orice prejudiciu, inclusiv de ordin financiar sau moral, delictual sau contractual, riscul fiind în totalitate în sarcina utilizatorului. 

În orice caz suma totală care poate fi obținută în cazul existenței unui prejudiciu creat și dovedit ca provenind din partea Societății Profesionale Notariale ”Gorun și Asociații” și de care Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” se face răspunzătoare sau are obligația legală sau contractuală să îl acopere se limitează la suma plătită de client sau utilizator în achiziționarea serviciului. Nici Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nici orice altă persoană, director, colegiu de conducere, administrator, angajați nu poate fi trasă la răspundere, direct sau indirect pentru orice prejudiciu în legătură cu funcționarea neconformă a serviciului sau în legătură cu lipsa funcționalității acestuia sau cu privire la erori de funcționare. Tot astfel Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat din ștergerea contului, indiferent de motivul ștergerii. Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu va fi răspunzătoare pentru daune cauzate din limitarea accesului la cont sau din ștergerea parțială/limitarea parțială a accesului în cont a utilizatorului. În orice caz utilizatorul/clientul cunoaște și acceptă că orice daune se vor limita în mod exclusiv la corectarea erorilor sau lipsei de funcționare și la returnarea sumei plătite, contravaloare a serviciului ce nu a putut fi prestat, fără a putea depăși această sumă.

Utilizatorul este de acord și înțelege să își asume întreaga și exclusiva responsabilitate cu privire la folosirea Serviciului și cu privire la modul de raportare fată de acesta. Utilizatorul cunoaște și înțelege că folosește serviciul pe riscul exclusiv al său. Este obligația utilizatorului de a respecta toate legile locale aplicabile atunci când folosește Serviciul.

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” nu oferă nicio garanție privind funcționarea neîntreruptă și fără erori a aplicației și/sau a Serviciului, incluzând orice anexe și nici nu poate garanta că aceasta este sigură pentru folosirea de către utilizatori, sau că este impenetrabilă, nu are Bug-uri și alte asemenea.

Încălcarea prevederilor

Fără a aduce atingere oricăror prevederi legale aplicabile, utilizatorul sau clientul este de acord și declară în mod expres să despăgubească și să absolve Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” și angajații, organele de conducere, directorii, administratorii și partenerii, precum și orice alte astfel de persoane, fată de orice cereri de despăgubire, compensare, daune, prejudicii create care rezultă din nerespectarea Termenilor. Întinderea despăgubirilor va cuprinde toate costurile și daunele suferite de către Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” sau persoanele descrise mai sus, incluzând, dar nu limitativ, și plăti, pierderi, pierderi de profit, orice alte daune, directe sau indirecte, pecuniare sau ne-pecuniare, incluzând și daunele morale, suferite de Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”, angajați, administrator, terți, sa., incluzând, dar nu limitativ și costurile privind asigurarea asistenței juridice, taxe de timbru, onorariu avocațial ş.a.m.d.

Confidențialitate

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” respectă dreptul la viață privată și confidențialitate a oricăror persoane care folosesc Serviciul. Politica de confidențialitate a Serviciului este disponibilă aici și face parte integrantă din Termeni. Având în vedere posibilitatea actualizării periodice a conținutului politicilor este recomandat să se recitească Termeni și politicile cât mai des posibil.

Modificarea Serviciului

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații”  are dreptul, fără nicio notificare prealabilă, să modifice, schimbe sau înlocuiască pagina web, Serviciul, și componentele acestora, precum și orice alte aspecte privind acestea. Utilizatorul nu are niciun drept și nici nu poate solicita vreo sumă ca prejudiciu sau daune vizând aceste aspecte.

Încetarea serviciului

Societatea Profesională Notarială ”Gorun și Asociații” are dreptul, oricând, si fără nicio notificare prealabilă, să închidă parțial sau total, temporar sau permanent, Serviciul oferit. Acest drept este la discreția absolută al Nostru.

În cazul încetării serviciului ca urmare a încălcării dispozițiilor legale sau contractuale astfel cum sunt ele descrise de termeni și/sau orice alte acte adiționale, sau alte obligații stabilite de lege, contract, noi sau terți, dumneavoastră, clientul/utilizatorul, înțelegeți și ați luat la cunoștință că orice tranzacție anterioară, orice sumă plătită și orice alt beneficiu anterior sau care ar fi putut fi obținut nu va fi rambursat/ transferat/ comunicat. Încălcând normele stabilite de lege sau termeni sau terți, renunțați la orice cerere privind orice plăti, tranzacții sau orice alte sume sau beneficii care ar fi trebuit să fie obținute sau înapoiate. Prin continuarea utilizării serviciului înțelegeți această clauză și acceptați conținutul ei.

Modificarea clauzelor Termenilor

Acești Termeni vor suferi modificări periodic. Dacă vor exista modificări substanțiale, Noi vom încerca, într-o perioadă de timp rezonabil, să notifice fiecare utilizator cu privire la acestea, prin notificarea pe site-ul web. Utilizatorii au obligația ca, periodic, să citească acești Termeni. În toate cazurile, folosirea site-ului web, și/sau a Serviciului constituie acceptarea Termenilor și a oricăror modificări survenite. În cazul în care la orice moment nu acceptați prevederile, aveți obligația de a înceta folosirea Serviciului și a oricăror anexe, platforme și alte asemenea.

Legea aplicabilă

Prezentele Termeni și Serviciul sunt guvernate în întregime de legea Română, aceasta având prioritate în caz de conflict de legi. Orice diferend trebuie încercat a fi soluționat pe cale amiabilă. În caz contrar, instanța competentă este instanța Română, din Cluj-Napoca.

Dacă o prevedere din cuprinsul Termenilor este considerată nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță, aceasta va fi eliminată, iar restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare. Acești Termeni constituie întregul acord cu privire la Serviciul nostru și înlocuiesc orice acorduri anterioare existente.

Ultima modificare 31.01.2022