Acte necesare la notar pentru un contract de vânzare – cumpărare imobil, apartament sau casă. Găsiți mai jos actele necesare la notariat pentru întocmirea și legalizarea unui contract de vânzare cumpare a unui apartament sau a unei case, sau orice alt imobil cu destinatie rezidențială sau comercială.

Acte necesare contract de vânzare cumpărare imobil, apartament, casă

 

Actele de mai jos sunt necesare în cazul în care doriți să întocmiți un contract de vânzare/cumpărare, donație, schimb, rentă viageră ce are ca obiect un imobil (casă, apartament sau cladire cu destinație comercială)

 • Acte de proprietate (contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vânzare-cumparare autentificat, sentinta civila, titlu de proprietate, etc). Daca imobilul a fost dobandit prin moștenire, se va prezenta și Certificatul de Moștenitor;
 • Certificat fiscal pe numele proprietarului (de la Administratia Financiara – unde se achita taxele si impozitele), din care sa rezulte ca nu are datorii neplatite. Certificatul fiscal este valabil pâna la sfarsitul lunii în curs;
 • Extras de Carte Funciara pentru autentificare pentru imobilele care au deja Carte Funciara deschisa. Acest document se obtine numai prin intermediul Biroului Notarial si este valabil 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;
 • Adeverinta de la Asociatia de Proprietari/Locatari (numai in cazul apartamentelor), in sensul ca proprietarul nu are debite la intretinere;
 • Adeverinta de la furnizorul de energie electrică  cu situația privind plata comsumului de energie electrica;
  În cazul imobilelor nationalizate, adeverință de la primaria locului situarii imobilului privind lipsa unei proceduri administrative/litigiu de restituire in baza legii nr. 10/2001 și OG nr. 92/2000;
  În cazul monumentelor istorice, adeverintă de neexercitare a dreptului de preemtiune al Statului Roman;
 • certificatul de performanță energetică al imobilului;
 • Actele de identitate ale partilor (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport);