Istoria rezoluțiunii contractelor

Dreptul roman reprezintă fundația pe care s-a construit actualul sistem legislativ. Treptat, dezvoltarea societății a dus la modificarea practicii romane și a determinat stipularea așa-numitei lex commissoria (o clauză rezolutorie a contractelor). Totuși este de menționat faptul că introducerea rezoluțiunii în contractele juridice aparține dreptului canonic.

Perioada Evului Mediu și începutul epocii moderne aduc modificări majore în etapa dezvoltării dreptului civil laic. Rezoluțiunea și rezilierea contractelor prind caracter juridic prin Codul Civil  din 1864. Rezoluțiunea era fundamentată încă din antichitate pe legătura de reciprocitate între drepturi și obligații, întotdeauna subînțeleasă în contractele sinalagmatice.

Fiind o rezoluțiune judiciară, necesitatea unei hotărâri judecătorești a devenit vitală pentru perfectarea acesteia, în timp ce în cazul rezoluțiunii convențioanale intervenția instanței era limitată. În cazuri excepționale Codul Civil de la 1864 admite rezoluțiunea de plin drept, potrivit  Art. 1370

La vânzari de denariate*) si de lucruri mobile, vinzarea se va rezolvi de drept si fara interpelare*) in folosul vinzatorului, dupa expirarea termenului pentru ridicarea lor.


În România, izvorul de drept al
rezoluțiunii și rezilierii contractuale este Codului Civil al provinciei canadiene Quebec din 1994 . Rezoluțiunea este fundamentată pe ideea reciprocității și interdependenței obligațiilor izvorâte din contractele sinalagmatice, precum și pe imperativul forței obligatorii a contractului.

Plecând de la caracterul sancţionator al rezoluțiunii în cazul neexecutării obligațiilor contractuale,  treptat rezoluțiunea ia o formă specială de răspundere civilă contractuală iar mai apoi devine o variantă a executării silite prin echivalent.

Încă din vechea reglementare rezoluțiunea avea scopul de a împiedica abuzul de drept al părții îndreptățite pentru a permite creditorului dreptul de opțiune și apărarea propriilor interese. Totuși este de menționat faptul că opțiunea creditorului nu se bucură de o libertate absolută ci este limitată de legiuitor. Iar Noul Cod Civil adoptă posibilitatea rezoluțiunii pe cale unilaterală însă în prezența unor clauze contractuale.

Echilibrarea drepturilor și obligațiilor contractuale țin de activitatea notarului public. În acest sens, Societatea Notarială Gorun și Asociații vine în ajutorul dumnevoastră alături de o echipă tânără și competentă care vă stă la dispoziție, pentru ca experiența dumnevoastră să fie cât mai plăcută.

Înapoi la Blog