Întrebări frecvente pe care le-am primit în zeci de ani de experiență în activitatea notarială. Acestea sunt informațiile de care clienții noștri au nevoie cel mai adesea. Daca aveti alte întrebări ne puteți contacta pe email la contact@gorunsiasociatii.com

Programările la notariat se pot face 24/24 ore online AICI sau la telefon 0372763760 puteți să vă programați în timpul orelor de program.

Programarea nu este obligatorie deși recomandăm cu tărie ca vizita la biroul nostru notarial să se facă în urma umei programări ce vă va asigura un timp minim de așteptare. Persoanele ce au programare au prioritate.

Timpul de așteptare și redactare a unei procuri sau împuterniciri poate varia de la 30 de minute  la câteva ore în funcție de numărul de clienți programați deja. Persoanele ce au progamarea au prioritate.

Programarea online va ajută să stați cât mai puțin la notariat pentru ca actele dvs. vor fi procesate până la vizita dvs. la notariat.

Pentru informații privind prețurile vă rugăm să consulați secțiunea prețuri și tarife din website aici. În cazul în care serviciul notarial este unul mai complex și nu apare în secțiunea menționată prețul va fi stabilit la birou in urma unei discuții telefonice sau o vizită la notariat.

În cazul contractelor de vânzare cumpărare actele necesare diferă în funcție de bunul care este vândut/cumpărat. Vă rugăm să accesați pagina Acte necesare unde veți găsi toate informațiile necesare.

În funcție de numărul părților ce au semnat actul notarial, numărul de duplicate ce se eliberează este egal cu numarul persoanelor semnatare. La solicitarea expresă a clientului, se pot elibera și mai multe duplicate.

Procedura succesiunii dureaza in functie de numarul de mostenitori, de bunurile din
masa succesorală și în funcție de cât de repede se obtin documentele solicitate de notar .
Timpul estimat pentru a face succesiunea.
Daca  succesiunea nu este complexa și actele solicitate de notar sunt obținute repede,
succesiune poate dura câteva săptămâni. Daca succesiunea este complexă sau actele
solicitate de notar întarzie, succesiunea poate dura și câteva luni.

Da. Societatea Gorun si Asociații ofera consultanță și servicii notariale pentru întocmirea și legalizarea unui testament.

Sigur, Domnul Notar face deplasări în vederea semnării actelor. Costul pentru deplasare
este stablit în funcție de complexitatea actului. Bineînțeles în cazuri de exceptionale, de persoane nedeplasabile, tarifele de deplasare sunr considerabil mai mici.

Între părinți, declarația de trecere a frontierei pentru minor se întocmește pe o perioadă de 3 ani, iar pentru o terță persoană pe perioade limitate de maxim un an.

Taxa de arhivă este de 59,5 LEI, iar termenul de eliberare a actului este în aceeași zi sau
de pe o zi pe alta.

Da, se pot face acte adiționale la acte sau încheieri de îndreptare a erorilor materiale.

Nu. Legea nu permite legalizarea, autentificarea sau întocmirea actelor la notar pe baza unor acte de identitate expirate.

O ipotecă poate fi radiată prin declarație de radiere dată de beneficiarul ipotecii (banca, persoane fizice, persoane juridice).

Tariful de certificare de fapt la societatea noastră notarială este 119 de lei . TVA este inclus.

Da, se poate. Gorun si Asociatii va sta la dispoziție cu modele de contracte pentru astfel de cazuri dar și pentru alte tipuri de contract de comodat.

Da, facem. Gorun si Asociatii oferă astfel de servicii notariale. Pentru mai multe detalii puteți consulta secțiunea de servicii notariale.

La întocmirea unei procuri sau imputerniciri este obligatoriu sa semneze Mandantul (cel care împuternicește).

Da. Conform legii este obligatorie prezenta ambilor părinți sau o imputernicire notariala a unui dintre ei.

Nu, din pacate actele se încheie la sediul biroului notarial. Dar, puteți programa online , înainte cu câteva zile, o intalnire la sediul nostru si când veniți în țară totul se rezolvă mult mai repede.

Conform codului civil majoritatea taxelor notariale sunt achitate de către cumpărător cu câteva excepții.
In baza art. 1666 alin. 1 Cod Civil, in lipsă unor mențiuni contrare în contractul de vânzare cumpărare, cheltuielile pentru încheierea contractului  sunt în sarcina cumpărătorului. Altfel spus, cumpărătorul trebuie să achite onorariul notarial și taxele de Intabulare Imobil pe numele sau.

Vânzătorul are totuși de achitat si el niște taxe și anume extrasul de carte funciară pentru autentificare, necesar la orice vânzare.

Notarul public poate stabili identitatea părților prin :

  •  acte de identitate, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate,
  • paşapoarte – pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate și cetățenii străini
  •  atestarea avocatului care asistă partea. Identificarea părților prin documente sau prin intermendiul unui avocat nu este necesară în cazul în care notarul public cunoaşte personal părțile.

Raspunsul scurt este DA

Testamentul si succesiunea

După decesul unei persoanei se pot face doua succesiuni: așa numita succesiune legala (când defunctul nu a lăsat niciun testament si rudele se prezinta la moștenire conform legii) sau succesiune testamentară (când defunctul a lăsat un testament după care sa se împartă bunurile). Exista situații când cele doua tipuri de moșteniri pot exista împreună (de exemplu o persoana a lăsat un singur obiect prin testament si restul bunurilor nu)

Daca lăsați un testament in timpul vieții nu înseamnă ca persoanele menționate in el devin automat proprietari asupra bunurilor mrntionate in testament  in urma decesului dvs. ci trebuie să se parcurga procedura succesorala notariala.