Divort la notar, acte necesare

  • actele de identitate ale celor doi soţi*;
  • certificatele de naştere (în original sau copie legalizată);
  • certificatul de căsătorie (în original).

* La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială care se poate realiza la orice notar public din România sau la Consulatul României (când se află în străinătate).

Însă, după trecerea termenului de 30 de zile, nu vor mai putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial.

Mandatarul poate fi și unul dintre soți.

Pentru mai multe informații legate de această prodecură puteți citi și Divort la Notar in Cluj  – Tot ce trebuie sa stii