Divort la Notar în Cluj  – Tot ce trebuie să stii

Divortul este o realitate a vietii cotidiene. Desi nedorit, de cele mai multe ori el este o etapa in viata unor cupluri casatorite ce vine, dincolo de incarcatura emotionala, si cu mult stress legat de procedura de divort la notar. Gorun si Asociatii, notariat in Cluj cu  o vasta experientă vine in ajutorul celor aflati in aceasta situatie cu toate informatiile necesare .

 

Conform art. 375 din Noul Cod Civil notarul public este abilitat să constate divorțul prin acordul soţilor şi să elibereze certificatul de divorţ, inclusiv dacă există copii minori născuţi din căsătorie, din afara ei sau adoptaţi.

Desfacerea căsătoriei pe cale notarială – avantaje:

 • se realizează într-un timp mai scurt decât în instanță (30 de zile),
 • costurile totale sunt reduse
 • asigură disctreție si o mai bună protecție a vieții private față de ședința publică din sala de judecată.

Atenție!: articolul conţine detalii despre divorţul notarial, fără copil minor – pentru amănunte privind actele necesare, costurile şi procedura divorţului cu copil minor la notariat le vom detaliat intr-un articol separat.

Divort la notar, acte necesare

 • actele de identitate ale celor doi soţi*;
 • certificatele de naştere (în original sau copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (în original).

* La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială care se poate realiza la orice notar public din România sau la Consulatul României (când se află în străinătate).

Însă, după trecerea termenului de 30 de zile ,nu vor mai putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, , fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial.

Mandatarul poate fi și unul dintre soți.

Cât costa divortul la notar ?

Pentru a afla costurile proceduri de divorț la notar pe care Gorun si Asocații o percepe vă rugăm să ne contactați telefonic. Costurile pot varia în fucție de anumite variabile si din această cauză nu putem menționa un tarif fix.

In ce localitate puteţi divorţa?

Notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acord, eliberând un certificat de divorţ.

Astfel, competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notari este una alternativă: soţii pot divorţa atât la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria, cât şi la notariatul unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divort. Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii.

Dovada ultimei locuinţe comune se poate face, astfel:

 1. cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, sau
 2. prin declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, a fiecăruia dintre soţi, din care să rezulte care a fost ultima lor locuinţă comună, chiar dacă în cartea de identitate figurează un alt domiciliu (de exemplu, cartea de identitate nu au fost schimbată la mutarea soților împreună).
 3. În cazul în care căsătoria s-a încheiat în Cluj Napoca, vă puteţi adresa oricărui birou notarial din Cluj Napoca.

 

Divort la Notar – Procedura

Procedura divorțului la notariat se realizează în două etape: depunerea cererii și, respectiv, eliberarea certificatului de divorț.

 

1. Divort la notar – Depunerea cererii.

Cererea de divorț se depune la notariat de către ambii soţi sau prin reprezentantul lor împuternicit cu procură notarială autentificată.

 

2. Eliberarea certificatului de divort.

După înregistrarea cererii, se acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala ei retragere. La termenul fixat, se verifica şi ne vom asigura că:

 • sunteţi prezenţi ambii soţi, personal;
 • stăruiţi în cererea de desfacere a căsătoriei;
 • sunteţi de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii;
 • vă menţineti celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii;
 • vă puteti exprima consimţământul liber şi neviciat;
 • niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie.

Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, notarul public va redacta încheierea de admitere a cererii de divorț, încheiere prin care constată desfacerea căsătoriei şi dispune eliberarea certificatului de divorţ.

Încheierea este semnată de ambii soți si de notarul public. Fiecare dintre soți va primi câte un exemplar al certificatului de divorț.

De asemenea, există și posibilitatea eliberării, la cerere, a unui certificat european de divorț, valabil în toate țările semnatare ale Regulamentului UE nr. 1259/2010 (Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Franţa, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Malta, Austria, Portugalia, Slovenia).

Important ! Certificatul de divorţ nu va conţine nicio menţiune cu privire la culpa vreunuia dintre soţi.

Redactarea şi semnarea încheierii finale de către toate părţile, obţinerea numărului certificatului de divorț şi redactarea/eliberarea lui au loc în aceeaşi zi, respectiv la termenul acordat pentru desfacerea căsătoriei. Astfel, soții se vor prezenta doar de două ori la notariat sau, după caz, o singură dată, în cazul soților care depun cererea de divorț prin mandatar împuternicit cu procură specială.

În situaţia în care, notarul public constată că au intervenit elemente noi care duc la neîndeplinirea tuturor condiţiior de mai sus (de ex. unul dintre soți nu mai este de acord cu divorțul), cererea de divorț va fi respinsă prin eliberarea unei încheieri în acest sens.

Partajul sau împărtirea bunurilor comune ale sotilor în caz de divort la notar.

În cazul în care, pe lângă desfacerea căsătoriei, soții doresc și împărțirea amiabilă a bunurilor dobândinte în timpul căsătoriei prin contract de partaj notarial, aceștia pot depune și actele necesare pentru partaj odată cu cele pentru divorț.

Actul de partaj se va putea autentifica peste 30 de zile, după eliberarea certificatului de divorț. Astfel, partajul se poate realiza în aceeași zi cu eliberarea certificatului de divorț, împărțirea bunurilor comune făcându-se conform înțelegerii soților.

De reținut: Soții pot împărți prin contractul de partaj notarial inclusiv datoriile comune (creditele), însă doar cu acordul scris al băncii creditoare în acest sens.

Partajarea bunurilor comune se poate realiza oricând după divorț. Divorțul și partajul sunt două chestiuni distincte. Nu este obligatoriu să realizați în același timp cu divorțul și partajarea bunurilor.

Divort la notar – cazuri când nu se poate realiza sau notarul respinge cererea

Divorțul la notar nu se poate realiza decat in anumite conditii ale legii iar notarul public este cel care hotaraste in temeiul legii daca aceste conditii sunt indeplinite. Iata cazurile in care notarul poate respinge cererea de divort:

 • unul dintre soți se află sub interdicție judecătorească;
 • unul dintre soți nu își poate exprima liber consimțământul privind încheierea căsătoriei;
 • soții nu sunt prezenți personal sau nu sunt reprezentați de un împuternicit în momentul depunerii cererii de divorț;
 • unul dintre soți sau împuternicitul acestuia refuză să semneze personal, în fața notarului public, cererea de divorț;
 • cuplul refuză să dea declarațiile prevăzute prin legea privind divorțul la notar;
 • în momentul depunerii cererii de divorț, cuplul nu prezintă certificatul de căsătorie în original;
 • la expirarea termenului de 30 de zile, unul dintre soți declară că nu mai este de acord cu încheierea căsătoriei;
 • cuplul se împacă;
 • cererea de divorț este soluționată de către o altă autoritate competentă;
 • cuplul retrage cererea de divorț;
 • unul dintre soți moare înainte de încheierea procedurii de divorț;
 • soții nu se prezintă la notar după expirarea termenului de 30 zile și în lipsa unei cereri de amânare;
 • neîndeplinirea cumulativă a condițiilor enumerate

Divort la notar – alte informatii utile

În cazul în care un soț își modifică numele după divorț, acesta are obligația legală să solicite schimbarea actului de identitate în termen de 15 zile;

Notarul public va comunica un exemplar original al certificatului de divorț la primăria localităţii unde s-a încheiat căsătoria sau s-a transcris certificatul de căsătorie şi alt exemplar Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor ;

Datele despre părțile și situația unui divorț notarial sunt confidențiale (nu sunt publice). Doar în cazul divorțului în instanță, informațiile cu privire la părțile procesului de divorț sunt accesibile publicului, putând fi consultate pe portalul instanțelor de judecată, portal.just.ro.

Pentru divorțurile la notar, o astfel de bază de date nu este accesibilă publicului larg.

Gorun si Asociatii este o societate notarial cu vasta experiență unde veți gasi notari publici  competenti ce va vor ghida prin tot acest process nu foarte placut, nu doar cu profesionalism dar si cu empatie.

Dacă totuși mai aveti nelămuriri sau acest articol nu v-a raspuns tuturor intrebarile pe care le aveti vă invitam la biroul nostru din Str Ferdinand Nr 5 , Cluj Napoca unde specialistii nostrii va vor ajuta sa clarificati toate problemele.

Ca sa nu asteptati vă recomandăm sa faceti o programare la tel: 0372 763 760 sau o programare online.

Înapoi la Blog