In această secțiune veți gasi detaliate alte servicii notariale  ce nu au au fost menționate în celelalte pagini, cum ar fi, legalizari copii după documente și înscrisuri, certificari de fapt, dare de dată certă, legalizare specimene de semnatură, etc.

Legalizare copii documente

 

Pentru legalizarea copiei unui act, este necesar să prezentați la notar  documentul respectiv in originalul. Documentul a cărui copie legalizată se solicită va fi fotocopiat la biroul notarial sau, după caz, va putea fi utilizată copia dv. pe care notarul public o va confrunta cu originalul.

Copia legalizată a înscrisului îi permite titularului să dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui document decât cel original.

Acte necesare pentru legalizarea de documente

Așa cum am menționat mai sus documentul ce trebuie logalizate trebuie prezentat în original astfel încât notarul public să îl confrunte cu, copia acestuia.

Așadar pentru legalizarea unui document aveți nevoie de :

  • documentul în original
  • cerere de legalizare completată la notar

Timpul de asteptare pentru legalizarea unui act, la Gorun si Asociatii este de maxim 15 – 20 de minunte dacă toate condițiile sunt indeplinite.

Documente ce nu pot fi legalizate:

  • hotărârea judecătorească (sentință, decizie etc.);
  • copia legalizată eliberată de la arhivele statului;
  • copia certificată pentru conformitate de alte entităţi, inclusiv de arhivele Camerelor Notarilor Publici
  • pașaport.

Certificarea de fapte

Procedura de certificare de fapte consta în constatarea de catre notar a unui fapt și transpunerea acestuia înntr-un document scris pentru a fi folosit de catre alte instituții.

De exemplu notarul poate certifica, că o anumită persoană este în viață, procedura utilizată în cazul dosarelor de pensie a cetățenilor străini care au nevoie de o dovadă a faptului că sunt în viață pentru a încasa pensia în statul a cărui cetățenie o dețin.

Notarul poate certifica  și că o anumită persoană s-a prezentat sau nu la biroul notarial în urmă primirii unei notificari prin intermediul executorului judecătoresc, procedura utilizată pentru încercarea de soluționare pe cale amiabilă a unui potențial litigiu, dar poate servi și că dovadă în instanța a demersurilor făcute de reclamant pentru valorificarea drepturilor sale pe cale amiabilă.

Pentru certificarea faptului că o persoană s-a prezentat în urmă unei somaţii sau notificări la o anumită zi şi oră la sediul biroului notarial sau într-un alt loc, partea interesată depune un exemplar al somaţiei sau al notificării, împreună cu dovadă comunicării acesteia către toate persoanele interesate, cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit la pentru prezentarea la notar.

Primirea în depozit de înscrisuri și documente

 

Procedura de primire in depozit consta in primirea în vederea păstrarii de către notarul public a diverse bunuri, înscrisuri, documente si sume de bani, în limita spaţiului şi resurselor de care dispune biroul notarial, găsite cu ocazia inventarului succesoral, sau prezentate si depuse expres de părtile interesate.

Restituirea înscrisurilor, documentelor sau valorilor primite în depozit se face la termenul şi în condiţiile stabilite în încheierea de primire în depozit, si se realizeaza pe baza semnăturii părţilor deponente, a succesorilor acestora, sau după caz, a reprezentanţilor acestora, în registrul de depozite.

În vederea primirii în depozit, deponentul  trebuie să facă o declarație pe propria răspundere că bunurile au provenienţă legală.