Procurile din Statele Unite instrumentate de autoritățile americane pot fi luate în considerare în vederea autentificării actelor de înstrăinare a bunurilor imobile situate în România

În urma  unor adrese înregistrate la Uniunea Națională a Notarilor Publici  din România și la Institutul Notarial Român, redăm mai jus punctul de vedere al I.N.R potrivit căruia ar putea fi luate în considerare  de către notarii publici români, procuri întocmite în forma locală dacă acestea sunt redactate cu asistarea unui avocat (lawyer) care are pregătirea juridică și care poate atesta sub sancțiunea prevăzută de legea proprie:

  • Identitatea mandantului
  • Conținutul procurii
  • Semnătura depusă de mandant și data actului înainte ca acesta să semneze

Procura trebuie să poarte Apostila care are rolul de a atesta semnătura agentului instrumentar ( a avocatului ), calitatea în care a acționat și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acel act.

Înapoi la Blog