Pensia de întreținere sau pensia alimentara, tot ce trebuie să știi

Pensia de întreținere sau pensia alimentară de întreținere a unui minor, așa cum este ea mai cunoscută publicului larg este un subiect des întâlnit în practica cabinetelor notariale și de avocatură. Avand în vedere experiența îndelungată de peste 30 de ani la cabinetul notarial Gorun și Asociații vom încerca să răspundem celor mai frecvente întrebari legate de acest subiect.

Ce este pensia alimentară?

 

Pensia alimentară reprezintă obligația parintelui separat de familie sau divorțat de a-și întreține copilul minor, în natura sau în bani. Pensia alimentara se stabileste în urma unei sentințe de divorț sau în urma separării în cazul părinților necăsătoriți.

în lipsa unui accord între părinți , instanța trebuie să stabilească în favoarea copilului cuantumul unei pensii alimentare. Această pensie alimentară va fi datorată de către:

  • părinte decăzut din dreptul de a exercita autoritatea părintească asupra copilului său
  • părintele care nu locuiește alături de copilul său, deși exercitarea autorității părintești se face în comun.

Ambii parinți sunt obligați, prin lege și să asigure întreținerea copilului minor adică să furnizeze cele necesare traiului acestuia precum și educație și pregătirea sa profesională

Conform  Noului codului civil obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educarea, învățătura și pregătirea profesională, acesta fiind motivul pentru care poartă denumirea de pensie de întreținere și nu pensie alimentara, cum se numea în Vechiul cod civil.

Părinții sunt obligați să-l întrețină pe copilul lor devenit major dacă  acesta se află în continuarea studiilor până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Cine stabilește valoare pensiei alimentare?

 

Valoarea sau cuantumul pensiei de întreținere se stabilește de comun acord de către ambii părinți.

În caz de neînțelegere între părinți cu privire la întinderea obligației de întreținere, felul și modalitățile de executare a întreținerii, și contribuția fiecăruia dintre părinți se stabilesc de instanța de tutelă.

Dreptul la întreținere al minorului nu poate fii cedat și totodată nu poate fi urmărit silit. De asemenea minorul nu poate renunța pe viitor la dreptul de întreținere.

Acordul cu privire la cuantumul obligației de întreținere dintre parinti poate fi autentificat la notar și astfel se dă legitimitate înțelegerii între parinți evitandu-se eventualele discuții și divergențe ulterioare.

Cum se stabilește valoare pensiei de întreținere?

 

La stabilirea cuantumului obligației de întreținere, se va ține seama de veniturile celui ce datorează întreținerea, legea stabilind un cuantum după cum urmează: până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și jumătate pentru trei sau mai mulți copii.

Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat. De asemenea cuantumul întreținerii trebuie raportat la nevoile copilului.

Spre exemplu, dacă părintele obligat la întreținere (tata/mama) câștigă un venit net lunar de 1 milion de euro, nu va datora copilului o pensie de întreținere de 250 de mii de euro pe lună întrucât nu acestea sunt nevoile copilului minor.

Pensia de întreținere este un drept stabilit de lege strict în favoarea copiilor minori, și nu a părintelui la care minorul locuiește. Pensia de întreținere poate fii stabilită și în natură, atât la învoiala părinților, cât și stabilită de instanța de judecată.

Aceasta poate consta în asigurarea hranei zilnice, a îmbrăcămintei și încălțămintei, furnizarea rechizitelor școlare și a tuturor efectelor necesare desfășurării activității profesionale sau de învățământ, nefiind obligatorie plata unor sume de bani.

De asemenea, conform art. 530 alin. (3), pensia alimentară poate fi stabilită de instanța de judecată și într-un cuantum fix, care să fie suficient pentru întreținerea datorată de un părinte unuia sau mai multor copii și care sa nu varieze în funcție de fluctuațiile veniturilor părintelui obligat la plată.

De când se plătește pensia alimentară?

 

În condițiile unei acțiuni în instanță, art. 532 alin. (1) C. civ. stabilește faptul că pensia alimentară se datorează doar „ de la data cererii de chemare în judecată”. Astfel, din cuprinsul acestei norme se desprind două concluzii principale:

  • indiferent de durata procesului, la momentul soluționării definitive a acestuia, părintele debitor este obligat să plătească la zi copilului, în cuantumul și modalitatea stabilită de instanță, inclusiv pensia alimentară pe care ar fi datorat-o pe perioada judecății;
  • dacă nu s-a solicitat la momentul la care s-a născut dreptul copilului de a beneficia de pensie alimentară, aceasta nu se poate cere retroactiv. Astfel, părintele nu poate fi obligat la plată pe toată perioada în care copilul ar fi fost îndreptățit anterior să o primească, ci doar, cel mai devreme, de la începerea demersurilor în instanță.

Aceasta este regula, existând însă și o excepție prevăzută de alin. (2) al aceluiași articol, potrivit căruia „ pensia poate fi acordată și pentru o perioada anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului”.

În acest caz, trebuie dovedit că din cauza părintelui-debitor nu a putut fi introdusă acțiunea prin care se solicită pensia alimentară, cât și intervalul de timp în care întârzierea a subzistat.

Dacă aceste aspecte sunt probate, copilul poate primi pensie de întreținere nu doar de la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, ci și retroactiv, pentru perioada în care debitorul a întârziat în mod culpabil aceste demersuri.

Pensia de întreținere se stabilește de către părinți, însă această învoială  va fi supusă verificărilor făcute prin ancheta socială, care va fi dispusă de instanța de tutelă. Orice convenție notarială cu privire la învoiala părinților în privința copiilor lor minori va fi nulă de drept dacă nu s-a făcut ancheta socială în acest sens.

Există pensie alimentară minimă?

 

Cadrul legal al valorii, cuantumului pensiei de întreținere este stabilit de art 529 din Codul Civil. Conform acestuia pensia de întreținere „se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii”.

În majoritatea cazurilor, instanțele de judecată se orientează spre stabilirea unui cuantum al pensiei alimentare în conformitate cu aceste dispoziții legale.

Așadar nu exista prevedere în lege pentru o pensie de alimentară minimă, ci, mai degrabă, o valoare maximă a acesteia, însă la stabilirea sumei concrete datorată de părinte copilului  se are în vedere nu doar criteriul mijloacelor materiale ale celui care prestează întreținerea, ci, mai degrabă,  nevoile beneficiarului întreținerii, adica copilul.

Modificarea pensiei alimentare?

 

Dacă se ivește o schimbare în ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și/sau nevoia celui care o primește, instanța de tutelă sau părinții prin conveția lor pot mării sau micșora pensia de întreținere.

Instanța de tutelă poate hotărî ca întreținerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreținere a celui îndreptățit pe o perioadă mai lungă, sau pe întreaga perioadă în care se îndatorează întreținerea în măsura în care debitorul obligației de întreținere dispune de fondurile necesare.

Ce se întâmplă daca nu plătești pensia alimentară?

 

Există situații în care parintele ce are obligația plății pensiei alimentare, în mod intenționat, refuză să își execute obligația de plată stabilite de instanța de judecată. Pentru a i se putea aplica o pedeapsă pentru acest lucru trebuie demonstrat faptul că acesta a acționat cu rea-credință, iar nu din cauza unei imposibilități obiective de a realiza plata.

Situația neplății pensiei alimentare, conform Codului penal, constituie infracțiunea de abandon de familie și este sancționată cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

Rolul notarului în cazurile asigurarii pensiei alimentare

 

În cazul în care părinții se găsesc în situația unui divorț, daca sunt căsătoriți sau a unei despărțiri în cazul celor necasătoriți apelarea la serviciile unui cabinet notarial poate grăbi și ușura procedura legata de pensia de întreținere sau pensia alimentară.

Un divorț la notar cu înțelegerea părților legată de cuantumul și modalitatea plății pensiei alimentare scurtează foarte mult timpul de finalizare a procedurii și apropie implicit momentul în care copilul poate beneficia de drepturile sale legale.

 

Înapoi la Blog