Contractul de împrumut între persoane fizice. Ce trebuie să știi.

Contractul de împrumut între persoane fizice este o formă de finanțare a unor nevoi personale sau achiziții importante  de bunuri foarte des întâlnit. Dacă vă aflați în situația de a face un astfel de contract, iată câteva lucruri pe care e bine să le știți.

Multe persoane aflate în nevoie de bani pentru diverse urgente sau proiecte apeleaza la împrumuturi de la persoane fizice, fie rude sau prieteni. Aceste împrumuturi se parafeaza prin contracte de împrumut între persoane fizice de obicei, și recomandat autentificate de un notar.

Cadrul legal

 

Codul civil stabileste cadrul legal in care se poate realiza un împrumut intre doua sau mai multe persoane fizice:

Contractul de imprumut intre persoane fizice este reglementat in Capitolul XIII al Codului civil, denumit chiar Contractul de imprumut, articolele de la 2.144 la 2.170.

Articolul 2144 din Codul Civil stipulează:

Împrumutul este de două feluri: împrumutul de folosință, numit și comodat, și împrumutul de consumație.

Mai departe cele doua tipuri de contracte de imprumut sunt definite astfel:

Împrumutul de folosinţă este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

În ceea ce privește contractul de consumație, acelasi Cod Civil definește:

  • Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.
  • Atunci când o persoană acordă un împrumut fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare.

Contractul de împrumut între persoane fizice care are ca obiect o suma de bani și este un împrumut de consumație, nu unul de folosinta a unui bun sau imobil.

Condițiile

 

Daca în cazul împrumutului de la o institutie bancara sau un IFN (Institutie Finananciara Nebancara) exista condiții pe care persoana ce dorește împrumutul trebuie să le îndeplinească. (Ex: venit minim lunar, eligibilitatea, vechime a contractului de munca, garanții, etc) în cazul  contractului  de împrumut între persoane fizice aceste condiții în majoritatea cazurilor lipsesc sau sunt minime, așa cum convin părțile.

 

Un prieten, o cunoștință sau o rudă , persoana fizica nu va face verificarile financiare pe care în general bancile sau alte institutii finaciare le fac, privind situatia financiara a cerui care cere un împrumut. De obicei contractele se împrumut  între persoanele fizice se fac pe bază de încredere reciprocă.

Conditiile de returnare a împrumutului și dobanda cerută de persoana ce împrumuta suma de bani sunt stipulate în contractul de imprumut.

Recomandare Gorun si Asociatii: Ca specialisti în redactarea si autentificare a mii de contracte de imprumut intre persoane fizice recomandam ca dobanda să fie stipulată clar în contract, la vedere.

Tot Codul Civil mentioneaza în continuare câteva condiții foarte importante:

Art 2159 Aliniatul 1: În lipsa unei stipulaţii contrare, împrumutul se prezumă a fi cu titlu gratuit.

 

Cauzele disputelor din contractele de împrumut

 

Ne  vom referi în continuare la cauzele pentru care părțile dintr-un contract de împrumut dintre persoane fizice ajung de multe ori in instanta sau în situații de tensionate în care contractul nu poate fi onorat sau dus la bun sfârșit , de obicei de catre partea care are datoria.

Clauzele abuzive

 

Cea mai frecventa cauza a întreruperii sau cererii de anulare a unui contract de împrumut între persoane fizice sunt clauzele abuzive pe care părțile accepta sa le întroduca în contract.

Iată câteva exemplede clauze abuzive:

  • Dobanda exorbitantă

Recomandarea noastrea  este ca în contract să fie trecută clar dobandă percepută.

De reținut: Art 5 Aliniatul 1 din OG nr 13/2011 instituie o limitare a dobanzii conventionale si astfel aceasta nu poate depasi cu mai mult de 50 % dobanda legala anuala.

Nici dobanda normala și nici dobanda penalizatoare nu pot depăși cu mai mult de 50 % dobanda legala anuala.

Rata dobanzii legale se stabileste la rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a  Romaniei. Pe care o puteti consulta AICI

  • Penalitati de intarziere foarte mari

Recomandarea nostra este : in contract trebuie stipulate clar conditiile in care se aplica penalitatile si care sunt aceste in functie  de periaoda de intarziere.

Asa cum am precizat mai sus penalitatile de intarziere nu pot cu mai mult de 50 % dobanda legala anuala.

Atentie uneori si aceasta poate fi prea mare pentru o returnare a imprumutului.

  • Garantii cu bunuri vitale

In general cei care insista sa introduca aceste clauze sunt cei care ofera imprumutul pentru a se asigura ca vor recupera intr-un fel sau altul suma de bani imprumutata.

Recomandarea Gorun si Asociatii: Garantiile puse gaj de catre cei care imprumuta trebuie sa fie ca valoare proportionala cu suma imprumutata.

Ex: Nu poti pune gaj un apartament in care locuiesti in valoare de 100.000 Euro pentru un imprumut de 10 – 15 mii de euro.

  • Supraestimarea capacității de plată

O alta cauza frecventa pentru care contractele de imprumut intre persoane fizice ajung sa fie anulate sau partile ajung in instanta este supra estimarea din partea celui care imprumuta a capacitatii sale de a rambursa imprumutul.

Daca în cazul bancilor și a instituțiilor financiare nonbancare există limitări legale legate de cuantumului ratei lunare, în cazul persoanelor fizice, aceasta rata sau termenii rambursarii se stabilesc de comun acord între părți.

Recomandarea Gorun si Asociatii:

Împrumutatul  trebuie să își evaluaze corect veniturile pe perioada contractului și eventual să își ia o marjă în care să poată achita împrumutul: saptamani, luni etc.

Gorun și Asociașii nu este o instituție financiară dar din experienta noastră o rata la un imprumut nu ar trebui sa depasească un sfert din veniturile lunare ale celui care cere banii cu împrumut. În felul acesta împrumutatul are o oarecare siguranța în cazul in care veniturile sale scad intr-o perioada sau sunt afectate de inflație.

  • Termen de restituire foarte scurt

Chiar daca o persoana ce doreste un imprumut se bazeaza pe venituri ce îi vor asigura returnare în scurt timp a imprumutului recomandarea noastrp este sa fie stipulata o eventuala perioadă de grație în favoare ambelor părți ale contractului astfel incat contractul sa poata fi dus la indeplinire si in conditii de intarziere a rambursarii.

Conform articolului 2161 din  codul Civil se presupune ca Termenul de restituire se prezuma a fi stipulat in contract in favoarea ambelor părți, iar daca imprumutul este cu titlu gratuit doar în favoarea împrumutatului.

Ce se întâmplă când nu a fost stabilit un termen de restituire?

Articolul 2162 din Codul Civil clarifica acest aspect:

  • Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanţă, ţinându-se seama de scopul împrumutului, de natura obligaţiei şi a bunurilor împrumutate, de situaţia părţilor şi de orice altă împrejurare relevantă.
  • Dacă însă s-a stipulat că împrumutatul va plăti numai când va avea resursele necesare, instanţa, constatând că împrumutatul le deţine sau le putea obţine între timp, nu va putea acorda un termen de restituire mai mare de 3 luni.

Condiții de restituire

În cazul imprumutului sumelor de bani între persoane fizice, în cazul în care în contract nu a au fost stipulate termeni clari referitori la suma ce trebuie returnată. Imprumutatul are obligatia să restituie exact suma care face obiectul contractului indiferent de variațiile monedei, a deprecierii sau aprecierii acesteia in functie de alte valute de referința EUR, USD, etc,

De exemplu: daca suma împrumutată a fost de 1000 de Euro, indiferent de valoarea și cotatiile EURO/Ron sau EURO/USD suma de returnat este tot 1000 Euro, daca in contract nu este stipulat altceva.

Contractul de împrumut între persoane fizice constituie titlu executoriu?

 

Conform articolelor 2165 si 2157 aliniat (1) din Codul Civil: In ceea ce priveste contractul de comodat (inchiriere) incheiat in forma autentica sau prin înscris sub semnatura privată cu data certă constituie titlu executoriu, în condițiile legii, in cazul încetării contractului prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului de restituire.

Așadar, pentu ca un contract de împrumut între persoane fizice ce prevede o suma de bani să producă efecte juridice adică să constituie titlu executoriu trebuie să fie încheiat în forma autentica sau în formă unui înscris sub semnatura privată cu data certă.

Contractul de imprumut in forma autentica este contractul de împrumut între persoane fizice încheiat în fața unui notar public.

Acest contract încheiat astfel constituie titlu executoriu doar daca în contract este prevazută suma împrumutată și termenul de restituire.

Un contract de împrumut între persoane fizice incheiat sub semnatura privata este un contract incheiat de catre parti în fața unui avocat.

Si in acest caz contractul contractul constituie titlu executoriu doar daca in contract este prevazuta expres suma imprumutata si termenul de restituire.

Contractele încheiate fară un notar sau avocat

 

Ce se întâmplă totuși dacă două persoane fizice au încheiat un contract de împrumut dar acest nu a fost autentificat de un notar și nici semnat în fața unui avocat?

În acest caz părțile pot conveni de comun acord să se prezinte în fața unui notar pentru autentificare contractului semnat anterior.

Abia dupa ce un notar autentifica actul în fața părților sau un avocat confera o data certa în aceleași conditii contractul poate constitui titlu executoriu.

În cazul în care una din părți refuză să se prezinte in fata unui notar pentru autentificare sau a unui avocat pentru conferirea unei date certe, cealaltă parte nu are decât soluția unei acțiuni în instanță.

Informațiile prezentate în acest articol sunt o opinie profesională și sunt cu titlu informativ și pot fi folosite de orice persona pe proprie raspundere.

Dacă ai nevoie de autentificarea unui contract de împrumut între persoane fizice sau doar de consultanță nu ezita să faci o programare online sau la telefon +40 372 763 760

Înapoi la Blog