Procedura Divorțului pe Cale Notarială

Dacă mariajul are o istorie milenară, divorțul apare menționat încă din Codul lui Hammurabi, cea mai veche colecție de legi cunoscuta in istoria umanității.
– circa 1772 i. Hr., Babilon –

 

Procedura Divorțului pe Cale Notarială este una destul de simplă dacă notarul sau cabinetul notarial ghidează cele două părți prin acest moment dificil din viață.

Evoluția societății arată o creștere semnificativă a ratei divorțurilor în secolele XX-XXI. Odată cu dezvoltarea sistemului judiciar această procedură a cunoscut o simplificare majoră, anume posibilitatea divorțului pe cale administrativă și notarială.

În România desfacerea căsătoriei prin metoda simplificată a fost reglementată inițial prin legea 202/2010 iar mai apoi a fost preluată și de Noul Cod Civil conform articolelor 375-378. Această procedură ține de competența teritorială a notarului public, soții trebuie să întocmească cererea de divorț notarului competent în a cărei rază teritorială au avut ultimul domiciliu comun sau în a cărei raza teritorială a fost încheiat căsătoria.

 

Divorțul prin procedura notarială este întâlnit în două situații:

În prima situație dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adopție, iar a doua situație este marcată de existența copiilor minori născuți din căsătorie.

Procedura Divortului pe Cale Notarială. Detalii

Pentru perfectarea procedurii de desfacere a căsătoriei este necesar ca soții să reglementează următoarele aspecte:

  • numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei
  • situația copiilor minori dacă există
  • stabilirea locuinței copiilor după divorț
  • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copii
  • stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor  

 

În cazul bunurilor comune este de reținut faptul că soții pot face o convenție de separare a patrimoniului în timpul căsătoriei sau odată cu eliberarea certificatului de divorț și un act de lichidare a regimului matrimonial dar și un act de partaj al bunurilor comune.

Dacă pentru depunerea actelor și semnarea cererii de divorț soții pot fi reprezentați și prin mandatar cu procură specială și autentică pentru a putea divorța este necesar ca aceștia să se prezinte personal în fața notarului public.

Din momentul introduceri cererii de divorț, soții au la dispoziție 30 de zile, timp în care pot să mediteze asupra faptelor. După trecerea termenului acordat, dacă soții își manifestă în continuare dorința de separare, își exprimă consimțământul liber și neviciat cu privire la desfacerea căsătoriei, aceasta se soluționează pe loc și se eliberează certificatul de divorț.

 

În cazul în care vă aflați în situația de desfacere a căsătoriei Gorun și Asociații pot să vă ghideze prin acest moment delicat.

Totul la o cafea.

Înapoi la Blog