Procură de administrare. Notariat

Procura de administrare

Procura de administrare este actul juridic prin care o persoană împuternicește pe altă persoană pe perioadă limitată să îi administreze bunurile. Acest tip de procură poate avea ca obiect administrarea întregului patrimoniu (toate bunurile mobile sau imobile) sau administrarea anumitor imobile.

În ceea ce privește actele necesare în vederea redactării procurii de administrare acestea sunt:

 • actul de identitate al proprietarului sau al proprietarilor (dacă este cazul)
 • actul de proprietate al imobilului (Extras CF, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, etc.)
 • copie după actul de identitate al persoanei pe care o împuterniciți

În ceea ce privește administrarea întregului patrimoniu  nu este necesar nici un act de proprietate.

În baza unei procuri de administrare mandatarul, adică persoana împuternicită, poate face următoarele demersuri:

 • să vă reprezinte în fața furnizorilor de utilități și prestatorilor de servicii cu care pot încheia contracte de furnizare a utilităților și prestarea a serviciilor ( gaz metan, energie electrică, cablu-tv, internet, telefonie fixă, etc.)
 • să vă achite facturile de utilități
 • să vă reprezinte în fața Direcției de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei de care aparține bunul respectiv
 • să vă achite taxele și impozitele locale
 • să vă reprezinte în fața Asociației de Locatari/ Proprietari
 • să vă închirieze imobilul și să încaseze chiria
 • să vă înregistreze contractul de închiriere la A.N.A.F (Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Ceea ce este de reținut este faptul că persoana împuternicită nu va putea înstrăina (vinde) sau greva bunul fără o împuternicire expresă și autentică din partea proprietarului.

Conform Noului Cod Civil perioada pe care se poate încheia procura de administrare este de 3 ani sau pe o altă perioadă stabilită de către părți (înăuntrul termenului de 3 ani), însă nu pe o perioadă nedeterminată.

Procura de administrare poate înceta prin:

 • revocarea procurii notariale prin declarație autentică
 • renunțarea persoanei împuternicite prin notificarea proprietarului
 • moartea, incapacitatea sau falimentul proprietarului

Cam așa arată o prezentare generală a unui act notarial pe înțelesul tuturor, dacă va fost folositor articolul și doriți să fiți la curent cu tot ce se întâmplă în lumea actelor notariale, vă invităm să ne urmăriți și pe pagina de Facebook

Aveți nevoie de o procură de administrare? Programați-va online AICI

Înapoi la Blog