Convenții Matrimoniale sau mai cunoscute de catre public sub denumirea de contract prenupțial deși termenul nu acoperă în totalitate caracterul juridic al convenției matrimoniale.

Ce este convenția matrimonială?

Convenția matrimonială, definiție: înțelegerea prin care viitorii soţi reglementează regimul lor matrimonial, condiţia bunurilor lor prezente şi viitoare, în raporturile pecuniare ce izvorăsc din căsătorie.

O altă definiţie dată convenţiei matrimoniale este aceea de „contract condiţional, solemn şi irevocabil, prin care viitorii soţi organizează capacitatea lor civilă şi determinată în privinţa bunurilor, consecinţele asociaţiunii conjugale”.

Articolul 329 Noul cod civil dispune că : Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale.

Soții pot opta pentru alegerea regimului matrimonial la momentul încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială se încheie obligatoriu în forma autentică, înainte de încheierea căsătoriei şi va fi depusă în faţa ofiţerului de stare civilă la data celebrării acesteia. Regimul matrimonial astfel ales poate fi schimbat numai dupa 1 an de la data încheierii casatoriei.

 Nu este obligatorie încheierea unei convenţii matrimoniale decât dacă, viitorii soţi îşi doresc un alt regim decât cel al comunităţii legale.

Tipuri de convenții matrimoniale

 

Noul cod civil prevede trei tipuri de regimuri matrimoniale:
1. regimul comunităţii legale,
2. regimul separaţiei de bunuri,
3. regimul comunităţii convenţionale

Alegerea unui alt regim juridic decât cel al comunităţii legale (care era singurul permis de lege ), se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale: practic părţile trec de la regimul comunităţii legale la regimul comunităţii
convenţionale de bunuri sau stabilesc să aleagă regimul separaţiei de bunuri;

Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu nulitatea absolută a actului.

Momentul încheierii unei convenții matrimoniale

 

Convenția matrimonială se poate încheia :

  •  înainte de căsătorie (şi atunci va produce efecte numai de la data încheierii căsătoriei);
  •  în timpul căsătoriei (şi atunci va produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data încheierii ei);

Lichidarea regimului matrimonial

 

În baza art. 319-320 din noul cod civil, regimul matrimonial se lichidează la desfacerea căsătoriei prin divorţ, la schimbarea regimului matrimonial existent sau la decesul unuia dintre soţi. Lichidarea se realizează prin act de lichidare încheiat la notariat sau prin hotărâre judecătorească (în caz de neînţelegere).

În baza art. 319-320 din noul cod civil, regimul matrimonial se lichidează:

  • la desfacerea căsătoriei prin divorţ
  • la schimbarea regimului matrimonial existent
  • la decesul unuia dintre soţi.

Lichidarea regimului matrimonial se realizează prin act de lichidare încheiat la notariat sau prin hotărâre judecătorească (în caz de neînţelegere). În actul de lichidare a comunităţii, prima dată se va determina cota parte care îi revine fiecărui soţ/fost soţ pe baza contribuţiilor sale la dobândirea bunurilor comune şi la îndeplinirea obligaţiilor. Apoi se va proceda la partajul bunurilor şi la regularizarea datoriilor.