În cazul divortului la notar, conform Noului Cod Civil şi a Legii nr.36/1995, cu modificările si completările ulterioare, cuplurile care decid să desfacă căsătoria pe cale amiabilă, consensuală, pot alege ca autoritate competentă material, notarul public.

Divorţul la notar este o procedura simplă și rapidă, chiar şi în cazul existenţei copiilor minori, atȃt timp cȃt ambii soţi sunt de acord in privinţa anumitor aspecte.

Acte necesare pentru divorțul la notar

 

 • actele de identitate ale celor doi soţi;
 • certificatele de naştere (în original sau copie legalizată);
 • certificatul de căsătorie (în original).

La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin împuternicit cu procură autentică notarială care se poate realiza la orice notar public din România sau la Consulatul României (când se află în străinătate). Însă, nu vor putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar să se prezinte personal la biroul notarial. Mandatarul poate fi și unul dintre soți.

Localitatea unde se poate depune cererea de divorț

 

Notarul public din localitatea unde a avut loc căsătoria sau unde a fost ultima locuinţă comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acord, eliberând un certificat de divorţ.

Astfel, competenţa teritorială de soluţionare a cererilor de divorţ de către notari este una alternativă: soţii pot divorţa atât la un birou notarial din localitatea unde au încheiat căsătoria, cât şi la notariatul unde se află domiciliul lor comun la momentul formulării cererii de divort. Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii.

Dovada ultimei locuinţe comune se poate face prin:

 • actele de identitate ale celor doi soți
 • declaraţie pe propria răspundere, autentică, a fiecăruia dintre soţi, din care să rezulte care a fost ultima lor locuinţă comună, chiar dacă în cartea de identitate figurează un alt domiciliu

În cazul în care căsătoria a fost legalizată în Cluj Napoca, pentru divorț pe cale amiabilă la notar puteți apela la orice notariat de pe raza municipiului Cluj Napoca.

Procedura de divorț la notar

Procedura divorțului la notar este simplă și se realizează în două etape: depunerea cererii și eliberarea certificatului de divorț.

1. Depunerea cererii de divorț

Cererea de divorț se depune la notariat de către ambii soţi sau de unul dintre aceștia cu împuternicire sau procură notarială autentică  sau prin reprezentantul lor împuternicit cu procură notarială autentică.

2. Eliberarea certificatului de divorț

După înregistrarea cererii, conform legii se acorda un termen de 30 de zile calendaristice pentru eventuala ei retragere. La termenul fixat, notarul verifica şi se asigură asigura că:

 • sunt prezenţi ambii soţi, personal;
 • stăruiţi în cererea de desfacere a căsătoriei;
 • soții sunt de acord cu numele pe care îl veti purta după finalizarea procedurii;
 • soții își mențin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii;
 • soții își exprima consimţământul liber şi neviciat;
 • niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie.

Pentru mai multe informații legate de Divorțul la notar citiți și articolul de pe Blog – AICI